countif_1

HÀM COUNTIF

ĐỊNH NGHĨA COUNTIF là một trong các hàm thống kê, để đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí; ví dụ như để đếm số lần một thành phố nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng. CÔNG THỨC =COUNTIF(range, critiria) Range: vùng chứa các ô muốn đếm Critiria: điều kiện đếm VÍ…