Home » VÕ THUẬT

Karate Bài Quyền Từ Đai Trắng Đến Đai Đen

Sẽ dễ hiểu nếu đem so sánh bài Quyền (Kata) với bất cứ tác phẩm nghệ thuật nào. Thơ chẳng hạn. Thơ phản ảnh cuộc sống, tưtưởng, tình cảm thông qua nghệ thuật đặc trưng của nó: ngôn…

Read More »

Karate – Các bài quyền quốc tế

Được biên sọan bởi tác giả Hồ Hoàng Khánh, 5 đẳng Karate-do Okinawa, những bài quyền trong bộ sách được công nhận cho thi đấu quyền Karate quốc tế. Vì vậy, độc giả và môn sinh Karate có…

Read More »

Quyền anh – kỹ thuật cơ sở và thực tiễn

Quyển sách này được đích thân một huấn luyện viên có kinh nghiệm phong phú và nhiều lần giành được chức vô địch quyền Anh hạng nặng chỉnh lý. Xuất phát từ góc độ giảng dạy và huấn…

Read More »

Võ Cận Chiến Tổng Hợp

Trong cuốn sách này, về căn bản chú trọng đến vẻ đẹp quyền cước thuộc nhiều trường phái võ thuật có ảnh hưởng lẫn nhau, từ Trung Hoa đến Nhật, Triều Tiên, Việt Nam và cả các môn…

Read More »

Võ thuật đối kháng tay không

Trong những năm gần đây, phong trào tập luyện võ thuật đã và đang được phát triển rộng khắp trên cả nước về số lượng và chất lượng với nhiều lứa tuổi, nhiều môn phái khác nhau. Đặc…

Read More »